Naše rady, tipy a návody

Prečítajte si zaujímavé články, v ktorých vám ponúkame naše skúsenosti. Sú určené pre zamestancov, zamestnávateľov aj záujemcov o prácu.

Životné minimu od 1.7.2020

Životné minimu od 1.7.2020

Kategória: Blog  |  Date: 21. 07. 2020

Od 1. júla 2020 platí nová suma životného minima, ktorá ovplyvní veličiny ako daňový bonus, nezdaniteľnú časť základu dane, rodičovský príspevok či minimálny dôchodok.

Životné minimum je spoločensky uznaná minimálna hranica príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav jej hmotnej núdze.

Sumy životného minima sa upravujú vždy k 1. júlu bežného kalendárneho roka na základe koeficientu rastu čistých peňažných príjmov na osobu alebo koeficientu rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností. Tieto údaje poskytuje ministerstvu Štatistický úrad SR.

K 1. júlu 2020 boli ustanovené sumy životného minima Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 174/2020 Z. z.

Suma životného minima platná od 1.7.2020 do 30.6.2021

Životným minimom fyzickej osoby alebo fyzických osôb, ktorých príjmy sa posudzujú, je suma alebo úhrn súm:

214,83 € mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,
149,87 € mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,
98,08 € mesačne, ak ide o nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa.

 

Zdroj: https://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/hmotna-nudza/zivotne-minimum/


 

Kontaktný formulár

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať vyplnením stručného kontaktného formulára a my vás budeme následne kontaktovať.

Alebo nás kontaktujte  telefonicky, všetky naše kontaktné údaje a telefónne čísla nájdete na podstránke kontakt.

Copyright (c) 2017 MAHAX Slovakia, s. r. o. Webstránku vytvoril: Chillix - kreatívne ostrá reklama.